Naučnici sa Univerziteta Kembridž su uspjeli da stvore uređaj koji oponaša proces fotosinteze u biljkama i na taj način iz ugljendioksida i vode stvara sintetizovani gas. Vještački list koristi energiju sunčevih zraka. Uređaj je još uvijek u fazi prototipa i ima nisku efikasnost, ali se naučnici nadaju da će u narednim godinama uspjeti da ga značajno poboljšaju. Ovaj proces bi mogao da bude ključan u budućem održivom razvoju industrije goriva.