Zašto se javlja i kako ga prevazići?

Autor: Dr V. Krkelić Jovanović

Stomatolog sa kojim ste ostvarili dobru komunikaciju i povjerenje potrudiće se da svede prisustvo okidača straha na najmanju moguću mjeru

Strah od stomatološke intervencije veoma je zastupljen i sa njim se suočava čak 70% svjetske populacije. Oblici straha mogu biti različiti, od obične nervoze i nelagodnosti, preko dentalne anksioznosti, pa sve do dentalne fobije.

Od lake nervoze do fobije

Dentalna anksioznost je, u stvari, strah od nepoznatog i veoma često se javlja, ali se isto tako može lako prevazići. Strah od nepoznatog povezan je sa strahom od mogućeg bola, saznanjem o lošim iskustvima prijatelja kod stomatologa ili negativnom informacijom vezanom za stomatologiju uopšte. Ono što savjetujemo je da pacijenti koji osjećaju anksioznost, strah i nelagodu prilikom posjeta stomatologu, to treba i da kažu. I pored toga što stomatolog svakako obavještava pacijenta o postupku i proceduri rada, pacijent treba, ukoliko ima dodatna pitanja i nedoumice da zatraži odgovore. Sa druge strane, postoje pacijenti koji ne vole da im se detaljno objašnjava svaki sljedeći korak (naročito ako treba upotrijebiti riječi kao što su: šprica, igla, konac, kliješta) i o tome treba da obavijeste svog stomatologa.
Strah može postojati i kao reakcija na poznato, negativno iskustvo, nekada doživljeno. Loše liječenje zuba, bolne intervencije, neosjetljivost i nezainteresovanost stomatologa u nekoj situaciji, mogu dovesti do trauma koje se teško zaboravljaju. Može se dogoditi, na primjer, da zbog lošeg medicinskog (bolničkog) iskustva u kontekstu koji nema nikakve veze sa stomatološkom zaštitom, pacijent razvije strah od stomatologa. Kao rezultat toga javlja se, na primjer, strah od bijelog mantila, od mirisa antiseptika, zvuka turbine, igle i šprice… To su najveći okidači koji mogu pokrenuti strahove.
Dentalna fobija je najintenzivniji oblik straha od stomatologa. Simptomi fobije mogu biti ubrzano lupanje srca, znojenje, bljedilo, mučnina, povraćanje, plač…

Otvorenost i povjerenje

Šta treba da radite ukoliko imate bilo koji oblik straha od stomatologa?
Prvo, treba toga da budete svjesni, da ne osjećate sramotu i da obavijestite svog stomatologa. To znači da je ponekad potrebno i nekoliko dana prije same intervencije obaviti razgovor i uputiti stomatologa u strahove i sumnje. Stomatolog sa kojim ste ostvarili dobru komunikaciju i povjerenje potrudiće se da svede prisustvo okidača straha na najmanju moguću mjeru. Na primjer, muzika u ordinaciji biće opuštajuća, instrumenti i igle neće biti dostupni pogledu. Stomatolog takođe može da vas posavjetuje kako da se pripremite prije dolaska u ordinaciju, da li treba da se obratite psihologu ili psihoterapeutu, u koje vrijeme je najbolje da zakažete intervenciju, da vam pokaže tehnike dubokog disanja. Zatim, moguće je smirivanje sedativom (sedacija pomoću sredstava za umirenje). Moguće je izlječenje i pomoću tehnika hipnoterapije uoči stomatološke intervencije. Ovo je nježna metoda kojom se kod pacijenta razvija povjerenje prema stomatologu. Neki stomatolozi imaju znanja iz ove oblasti i možete im se obratiti za potrebne konsultacije.