Unutrašnje korice svih britanskih pasoša ukrašene su slikom reda kuća u Arlingtonu. Ovo živopisno seoce nalazi se na jugozapadu Engleske u Glosteširu. Čuveni red kuća nastao je u XIV vijeku kao mjesto gdje je skladištena vuna za potrebe obližnjeg manastira. Posao sa vunom je bio glavna preokupacija ovdašnjih stanovnika sve do XIX vijeka. Britanski pjesnik Vilijam Moris je Arlington nazvao najljepšim selom u Engleskoj, a u odmoru u idiličnom krajoliku uživao je i japanski car Hirohito.