POVRATAK STATUE NA USKRŠNJE OSTRVO

Britanci će najvjerovatnije morati da vrate statuu, koja je sa Uskršnjeg ostrva donijeta u Britanski muzej još tokom XIX vijeka. Ove statue su poznate pod imenom Moai i predstavljaju važan dio identiteta stanovnika Rapa Nui (lokalni naziv za ostrvo). Statua koja se nalazi u Britanskom muzeju nazvana je Hoa Hakananai, što u prijevodu znači izgubljeni prijatelj. Njen povratak tražila je guvernerka Uskršnjeg ostrva, uz obrazloženje da statua odražava duh predaka ostrvljana.