Dubai Miracle Garden, ili Čarobna bašta u Dubaiju, otvorena je prije skoro sedam godina i predstavlja najveću baštu sa prirodnim cvijećem na svijetu. Na površini većoj od 72.000 m2 raspoređeno je preko 45 miliona različitih prirodnih cvjetova. Cvijeće je sađeno tako da formira raznovrsne zanimljive oblike, a stazice koje vode između cvjetnih skulptura imaju ukupnu dužinu veću od četiri kilometra.