Stubovi obloženi mahovinom postavljeni su u Londonu na tačkama sa najvećim zagađenjem vazduha. Smatra se da jedan ovakav stub može da prečisti količinu vazduha jednaku onoj za koju je potrebno 275 pravih stabala drveća. Stubovi sadrže sistem za navodnjavanje i senzore za praćenje rasta mahovine i biljaka, a energijom se snabdijevaju pomoću solarnih panela. Biotehnička filtracija bi trebalo da u budućnosti znatno doprinese rješavanju problema sa zagađenjem.