Obavezno konsultujte farmaceuta

 

Ukoliko se ne liječi, srčana insuficijencija progresivno napreduje i ugrožava funkciju drugih sistema organa i opšti kvalitet života.

 

autor: Mr ph D. Goljić

 

Srčana insuficijencija (srčana slabost) jeste oboljenje koje najčešće nastaje kao posljedica druge kardiovaskularne bolesti, kao što je neadekvatno liječena hipertenzija. Može nastati i kao posljedica miokardiopatija i infarkta miokarda. Razvija se tako što u srčanom tkivu dolazi do reorganizovanja strukture mišića, odnosno zadebljanja srčanih komora. Smanjen kapacitet srca, koji ne može da postigne potrebni pritisak, dovodi do zastoja krvi u krvnim sudovima, te do prelaska vode u druga tkiva. Često se kao posljedica javlja voda u plućima ili oticanje donjih ekstremiteta.

 

Terapija srčane slabosti

Lijekovi koji se koriste za terapiju srčane insuficijencije podijeljeni su u grupe prema dejstvu:

– ACE inhibitori (ramipril, enalapril, kaptopril, fosinopril i dr.)

diuretici (hidrohlortiazid, indapamid, furosemid i dr.)

beta-blokatori (bisoprolol, metoprolol, atenolol, karvedilol, nebivolol i dr.)

nitrati (isosorbid-nitrati, pentaeritril-tetranitrat)

digoksin.

Pored lijekova koji djeluju na kardiovaskularni sistem, ovi pacijenti često uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi (antikoagulanse), kao i lijekove za sniženje holesterola u krvi (hipolipemike).

Terapiju za srčanu insuficijenciju ordinira ljekar specijalista, a uzimanje lijekova se mora sprovoditi disciplinovano prema propisanom režimu i savjetu farmaceuta.

 

Kontraindikacije i mjere opreza

Potrebno je obratiti pažnju kod uzimanja određenih biljnih i vitaminskih preparata i hrane kod uzimanja terapije za srčanu insuficijenciju, jer zbog interakcija može doći do promijenjenog efekta lijeka. Uslijed neadekvatnog liječenja, kompleksna priroda ovog oboljenja može imati posljedice po cijeli organizam.

Upotreba preparata na bazi magnezijum hlorida je kontraindikovana kod upotrebe digoksina, jer ovo jedinjenje smanjuje dejstvo lijeka. Dodatno, preparati na bazi kantariona mogu umanjiti efikasnost lijekova za srčanu slabost. Primjena žen-šena i vitamina E se ne preporučuje kod istovremene upotrebe antikoagulanasa.

Upotreba alkohola se ne preporučuje onda kada se uzima ova terapija. Nikotin i farmaceutske zamjene za nikotin (terapija odvikavanja od pušenja) takođe nisu preporučljivi jer mogu poremetiti izlučivanje tečnosti kao i srčani ritam. Preporučuje se smanjen unos slanih i masnih obroka zbog njihovog nepoželjnog dejstva na krvni pritisak. Ne savjetuje se konzumiranje grejpfruta kod upotrebe lijekova za srčanu insuficijenciju jer smanjuje njihovo dejstvo. Preporučuje se korigovano uzimanje banana i druge hrane bogate kalijumom i drugim elektrolitima. Kod uzimanja digoksina potrebno je odvojiti uzimanje lijeka od hrane bogate mliječnim proizvodima i vlaknima (povrće ili žitarice) periodom od barem dva sata, jer ova hrana može smanjiti apsorpciju lijeka.

 

Kombinovane formulacije lijekova

Problem liječenja srčane insuficijencije je tzv. polifarmacija, odnosno uzimanja više od pet lijekova istovremeno od strane jednog pacijenta. To smanjuje revnost podizanja terapije u apoteci i uzimanja lijekova, što za posljedicu može imati pogoršanje stanja. Veliku prednost u terapiji srčanih oboljenja dale su nove kombinovane formulacije lijekova, koje sadrže dvije ili tri aktivne supstance u jednoj dozi, te se lakše postižu željeni efekti.

 

Ja'Whaun Bentley Jersey