Istraživanja pokazuju da na našoj planeti trenutno živi oko 705 miliona ljudi starijih od 65 godina i 680 miliona djece do četiri godine. Vjeruje se da po prvi put u istoriji ljudskog roda broj starijih osoba premašuje broj djece. Naučnici još uvijek nisu sigurni kakve posljedice po svjetsku ekonomiju će ovaj trend imati ako se produži u budućnosti, ali su saglasni u tome da je potrebno podsticati povećanje nataliteta.