Najčešća ljetna tegoba

Do infekcije često dolazi uslijed kontakta sa virusom putem prljavih ruku ili konzumiranja hrane ili vode kontaminiranih fekalnim sadržajem.

Autor: Mr ph. D. Goljić

Počinje kao blaga jeza koja se spušta niz kičmu i zahvata abdomen. Isprva liči na prehladu jer se obično javlja blaga temperatura. Praćena je osjajem nelagodnosti u stomaku koja prelazi u stezanje, što za posljedicu ima blagu mučninu. Nakon nekoliko sati izuzetno neprijatan osjećaj zahvata donji stomak, praćen grčevima i gasovima, što se kasnije može manifestovati kao gađenje na hranu i vodu, nagon na povraćanje, a obično se javljaju i teške, učestale vodene dijareje.

Tokom ljeta veliki broj ljudi se obrati farmaceutima žaleći se na neki od pomenutih ili čak sve simptome. Kod pacijenata koji inače nemaju hronično oboljenje digestivnog trakta, ovi simptomi opisuju akutni virusni gastroenteritis, oboljenje poznatije pod nazivom stomačni virus.

Apotekarsko liječenje stomačnog virusa podrazumijeva kombinovanu upotrebu preparata koji djeluju na uzrok (kauzalna terapija), kao i na posljedicu (simptomatska terapija) infekcije. U zavisnosti od zastupljenosti simptoma i njihovog intenziteta kombinacije terapeutika mogu varirati.

Kao prva linija preporučuje se uzimanje detoksikanata, tj. preparata koji apsorbuju toksične ostatke virusnog metabolizma unutar digestivnog trakta i čiste ga. Ovi lijekovi vezuju rijedak sadržaj u debelom crijevu, te smanjuju učestalost dijareje. Supstance kao što su simetikon ili aktivni ugalj su dobri intestinalni adsorbensi i pokazali su se efikasno u praksi kao sredstva za brzo olakšanje tegoba. Treba napomenuti, međutim, da se nakon upotrebe ovih sredstava ne preporučuje uzimanje drugih lijekova tokom narednog sata, jer im adsorbensi mogu umanjiti dejstvo.

S obzirom na to da je poremećen normalan tok varenja u crijevima, dolazi do disbalansa crijevne mikrobiote, te je indikovano uzimanje probiotika. U apotekama možemo naći niz proizvoda ovog tipa, mješovitog sastava. Prema međunarodnim vodičima za terapiju stomačnog virusa preporučuje se upotreba probiotika koji sadrže bakterijske sojeve Lactobacillus, provjerenog porijekla, certifikovane oblasti rezistencije. U kombinaciji sa bakterijskim sojem preporučljivo je uzimanje probiotika na bazi gljivice Saccharomyces bulardii, koja ne kolonizuje trakt, a efikasno neutrališe toksine koje virusi ostavljaju u crijevima.

Najozbiljnija komplikacija stomačnih infekcija je dehidratacija, uslijed intenzivnog gubitka tečnosti i elektrolita iz organizma. Preporučuje se upotreba oralnih rehidratacionih sistema (ORS). To su složeni preparati koji sadrže tačno izbalansirani odnos minerala i šećera, koji se oralno uzimaju. Nalaze se u vidu praškova za rastvaranje, gotovih napitaka, voćnih sokova kao i u vidu čvrstih oblika poput medicinske čokoladice za djecu.

Kod intenzivne dijareje indikovana je upotreba antidijaroika, lijekova protiv dijareje, kao što su loperamid ili nifuroksazid, radi brzog zaustavljanja tegoba.

Glavni krivci

Najčešći uzročnici su Rotavirus ili Norovirus koji se dugo zadržavaju u sredini bogatoj organskim komponentama (fekalije, hrana životinjskog porijekla neadekvatno termički obrađena, slatka voda sa sadržajem šećera, kontaminirana alkoholna pića). Kada se nađu u tankom crijevu čovjeka koriste enzime digestivnog trakta za svoj opstanak, te remete normalno varenje, što je često praćeno spazmom, intoksikacijom organizma, slabošću i groznicom. Infekcija traje od 7 do 14 dana, a akutni simptomi sami prolaze u periodu od 2 do 5 dana.